Medewerkerswijsheid. Zou dat geen mooi woord zijn om toe te voegen aan het woordenboek? In mijn woordenboek staat het al jaren. Het is mijn drijfveer om mensen – over diensten en functieprofielen heen – te betrekken bij procesbegeleiding in de zorg. Want bij de mensen in de organisaties zit een immense wijsheid. Zij zijn de experten.Zij kennen de organisatie, de situatie, het proces van binnenuit en door en door. Als geen ander weten zij waar het hapert en waar het stroomt. Voorbijgaan aan die wijsheid en die kennis, aan die ervaring en zelfs aan dat aanvoelen is een gemiste kans.

Het eerste dat ik dan ook doe wanneer een zorgorganisatie me vraagt een proces te optimaliseren of te hertekenen, is alle betrokken diensten en schakelfiguren in kaart brengen. Want binnen dat ene proces zijn er zoveel stemmen die gehoord mogen en moeten worden. Aan mij om ze op elkaar af te stemmen.

Dat doe ik door mensen samen te brengen, liefst vanaf het allerbegin. Overlegmomenten zijn daarvoor onmisbaar en zorgen voor verbinding. Met elkaar – over diensten en functies heen dus – en met mij als wegwijzer in de procesverandering (hier lees je mijn missie). Door elkaar te ontmoeten, zijn ze niet langer die losse schakel in het proces maar voelen ze zich betrokken bij het grote geheel.

Ik laat hen door elkaars ogen kijken en verruim hun blik. Zo dagen ze elkaar uit om gewoonten in vraag te stellen en buiten hun eigen lijntjes te denken. Zo groeit begrip. En vanuit begrip komen dingen in beweging.

Durven vertrouwen op de medewerkerswijsheid lijkt misschien tijdrovend. Maar het betekent een ongelooflijke rijkdom en winst – financieel en in tijd – voor de organisatie, de mensen én het proces. Want samen een proces analyseren en hertekenen – ook met wie het later zal moeten uitvoeren – leidt tot bewuste afwegingen en waardevolle beslissingen. En dat is essentieel voor het slagen én het uitdragen van een procesverandering.

Altijd opnieuw geniet ik ervan om te zien hoe een proces vorm krijgt vanuit verbinding en dialoog. En even gelukkig voel ik me als ik samen met het proces de mensen zie groeien. Omdat ze zich gehoord voelen in hun wijsheid. Omdat ze zich aangesproken voelen op hun (mede)verantwoordelijkheid. Zo worden procesveranderingen niet alleen breed gedragen maar ook duurzaam ingebed.

In 1, 2, 3 help ik processen verbeteren samen met jouw experten.
Samen gaan we van verbinding naar groei, van voelen naar weten.

Hoe ik dat doe? Neem gerust contact met me op.
Benieuwd naar de ervaringen van anderen? Bij het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven  vertellen ze je graag meer over onze samenwerking.